+90 544 234 40 63 +90 414 314 14 15

Aygıt Yöneticisi’ndeki hata kodları ve çözümleri

Code 1: Sistem, aygıtı konfigüre edemedi.Sistem, çeşitli nedenlerden dolayı, donanım bileşeninin düzgün çalışması

için gereken ayarlamaları yapamadı.

Çözüm: Status penceresinde yapılan uyarıyı ve çözümü dikkate alın. Diğer bir çözüm ise yüklenemeyen

donanımı aygıt yöneticisinden çıkartıp, Donanım Ekle/Kaldır yöntemi ile tekrardan sisteme tanıtmak.

Code 2: Sisteme donanım sürücüsü yüklenemedi.

Çözüm: Burada iki tür çözüm mevcut.Bunlardan ilki, “sürücüyü yeniden yükle”yöntemi ile hatanın giderilmesi.

İkinci yöntem ise, aygıt yöneticisinden donanımı silmek ve Denetim Masası’nın altında

yer alan Donanım Ekle/Kaldır ikonuna çift tıklamak. Bu sayede donanım, sistem tarafından yeniden algılanabilir.

Code 3: Çalışma alanı yetersiz. Sürücü hasar görmüş ya da çalışma alanı ya da kaynaklar yetersiz olabilir.

Çözüm: Sürücü hasar görmüş olabilir ihtimaliile Sürücüyü Yeniden Yükle penceresini aktif hale getirmelisiniz.

Buna ek olarak Aygıt Yöneticisi’nden performans özelliğine girerek geleneksel belleği arttırın.

Code 4: Cihaz’ın INF verileri geçersiz. Örneğin veri girişinin Text olarak girilmesi gerekirken, binary yani

ikili sayı sistemi formatında iletilmesi ya da cihazın sürücüleri veya kaydında bir bozukluk meydana

gelmesinde bunu görüyoruz.

Çözüm: İlk olarak yapmanız gereken, sürücüyü güncellemek. Sorun tekrar oluştuğunda Başlat menüsünün

altındaki Çalıştır kutucuğuna Scanreg.exe komutunu girin. Scanreg.exe bir kayıt düzenleyici uygulamadır.

Bu sayede inf dosyalarında mı yoksa

Regedit’de mi sorun olduğunu görebilirsiniz.Inf dosyalarında sorun varsa, yapmanız gereken, üretici firmadan

yeni sürücüleri temin etmektir.

Code 5: Cihaz var olmayan bir kaynağa erişmek için istekte bulunuyor.Cihazın sürücüsü tanımlanamayan kaynaklarla

bağlantı kurmak istiyor.

Çözüm: Bu hata kodu, kurulamayan bir bağlantı sonucu cihazda hatanın oluştuğunu söylüyor. Sorunun çözümü için

Aygıt Yöneticisi’nden cihazı silin ve Donanım Ekle/Kaldır uygulamasını çalıştırın,ardından cihazın yeni sürücülerini yükleyin.

Code 6: Başka cihazlarla kaynaklar çakışıyor.Cihaz için kullanılması düşünülen kaynaklar, başka bir cihaz tarafından kullanılıyor.

Çözüm: Bu sorunun çözümü için, sitemi kapatıp tekrar açın ve cihazın kaynaklarını değiştirin. Aygıt Yöneticisi’nin altında,cihazın

özelliklerinden kaynakları manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Code 7: Bu cihaz için bir kurulum gerçekleştirilemiyor.Cihazın sürücüleri yeniden yüklenmeli.

Çözüm: Code 7, cihazın sisteme tanıtılamadığını anlatır. Cihazın çalışması, normalde sorunlu değilse, yapacağınız tekşey,

yeni sürücüleri yüklemek. Sorunlu ise, cihazı işletim sisteminden silip, Donanım Ekle/Kaldır komutunu çalıştırmalısınız.

Code 8: Cihazın kurulumu gerçekleşmedi.Cihazın INF sürücüleri var olmayan bir veriye yönlendirilmiş durumda. Yani,

sürücü verileri eksik ya da hatalı.

Çözüm: System DevLoader’ın bulunmadığı durumda, problemi gidermek için, Windows CD’sinden kurulumu tekrar

çalıştırmanız gerekir. DevLoader ile ilgili çoğu durumda, sürücüleri yeniden yüklemek

sorunu giderebilir. Buna rağmen hata devam ediyorsa, donanım üreticisinden en son sürücüleri temin etmelisiniz.

DevLoader hatasının bir System DevLoader hatası ve cihazın sürücüsünün Vmm32.vxd dosyasının bir parçası olması

durumda ise, yapmanız gereken tek şey, Windows işletim sistemini yeniden yüklemektir.

Code 9: Cihazın sistem kaydı geçersiz. BIOS’da kaynakların yanlış verilmesi sonucunda oluşur.

Çözüm: Register’da cihazın kaydının geçerli olmaması sonucunda bu hata oluşur.Yeni sürücülerin yüklenmesi şarttır.

Buna rağmen sorun devam ederse, BIOS’un update edilmesi gerekir.

Code 10: Açılış esnasında cihazda bir hata oluştu. Cihaz ya sorunlu ya çalışmıyor yada sürücüleri tam olarak yüklenmemiş.

Çözüm: Bu sorunu gidermek için, cihazın sisteme gerektiği gibi bağlı olduğunu kontrol etmelisiniz. Örneğin, cihaza bağlanması

gereken kabloların veya güç adaptörlerin takılı olup olmadığına bakın.

Cihazı sistemden çıkartın ve kapatıp açın. Sonra da sistemi kapatıp cihazı yeniden bilgisayara dahil edin.

Code 11: Cihazın yüklenmesi başarısız. Windows yeni açıldığında cihazdan bir sinyal gelmiyor.

Çözüm: Sistem özelliklerinden sürücünün otomatik olarak yüklenmesine izin verin.Sorunun devam etmesi durumundaysa,

en son sürücüleri yüklemelisiniz.

Code 12: Sistem kaynaklarında sorun oluştu. Kaynakların düzgün paylaştırılmaması sonucu meydana gelir.

Çözüm: Bu tür hatalar, daha çok yazılım yardımı ile kurulan cihazlarda meydana gelir. Burada kaynaklar dolmuş ya da

cihazın çalışması için belirli bir kaynağa ihtiyaç duyulmuş olabilir. İhtiyaç duyulan bu kaynağın başka bir cihaz tarafından

kullanılması ve serbest bırakılmaması sonucu, donanımda bu tür bir hata meydana gelir. Kaynakları manuel olarak değiştirmelisiniz.

Code 13: Belirlenemeyen bir hata sonucu sürücüler yüklenemiyor. Cihaz sisteme bağlı değil, düzgün çalışmıyor ya da sürücü eksik.

Çözüm: Cihazı aygıt yöneticisinden silip makineyi tekrardan açın. Sonra da ürünü, donanım bulma sihirbazı ile arayın.

Code 14: Açılış esnasında bir problem oluştu.

Çözüm: Windows’ta tüm uygulamaları kapatın ve sistemi yeniden başlatın.

Code 15: Kaynak çakışması. Farklı cihazlarının kaynakları birbirleri ile çakışıyor.

Çözüm: Hataya neden olan donanımın kaynaklarını değiştirmelisiniz.

Code 16: Cihaz tanımlanamıyor. Cihazın kaynakları tam olarak tanımlanamıyor.

Çözüm: Cihazın tam olarak tanımlanamaması sonucu, kaynaklarının da tam olarak verilmediği görülür.

Yapmanız gereken, kaynak ayarlarını elle girmek.

Code 17: Multifonksiyonlu cihazda bir sorun oluştu. Birden çok cihaz bağlanabilen donanımlarda rastlanır.

Çözüm: Cihazın INF verileri geçerli olmayan bilgiler yolluyor ve bu yüzden de bu cihaza bağlı olan diğer donanımlarla

kaynak paylaşımı yapılamıyor. Sorunu çözmek için güncel INF sürücülerinin yüklenmesi gerekir.

Code 18: Hata oluştu. Cihazın yeniden kurulması gerekiyor.

Çözüm: Size önerilen çözümü uygulayın. Hata devam ediyorsa, cihazı silip tekrar geri yüklemelisiniz.

Code 19: Kayıt esnasında hata oluştu. Register işlemi başarısız.

Çözüm: Bu hatanın anlamı, Register’a tanımlanamayan bir verinin girdiğidir. Scanreg.exe çalıştırılarak çözüm giderilebilir.

Bu işlem sonuç vermezse Scanreg/restore komutunu aktif hale getirmelisiniz.

Code 20: VxD-Loader hatası. Sürücü ile işletim sistemi arasında oluşan sürüm farklılaşmasından meydana gelir.

Çözüm: Vxdldr yükleme uygulamasında sorunlar oluştu. Genelde sürücü versiyonu ile işletim sistemi uyumsuzluğundan

meydana gelir. Hata penceresindeki çözümü dikkate alın. Sonuç vermemesi durumunda,
cihazı tekrardan sisteme tanıtın.

Code 21: Oluşan hata, Windows’u yeni başlatarak giderilebilir.

Çözüm: Hatadan da anlaşılacağı gibi sistem açıldığında aygıtta bir sorun oluştu. Sorunun giderilmesi için sistemi yeniden başlatmak yeterli.

Code 22: Donanım deaktif hale getirildi. Donanım BIOS veya Aygıt Yöneticisi’nden deaktif hale getirildi.

Çözüm: Donanımı Aygıt Yöneticisi altında aktif hale getirin. BIOS’u kontrol edin. Sorun devam etmesi durumunda
sistemi güvenli kipte çalıştırın ve oradan donanımı aktif hale getirin.

Code 23: Cihazın aktif olduğu sisteme geç bildiriliyor. Daha çok iki ekran kartlı sistemlerde meydana gelir.

Çözüm: Windows’un cihazın düzgün çalıştığı hakkında bir bilgiye ulaşamaması durumunda bu hata oluşuyor.

Güvenli kipte sistemi çalıştırın ve daha önce yüklenmiş olan sürücüleri silin. Ayrıca var

olan donanımların sürücülerinin düzgün kurulduğunu kontrol edin.

Code 24: Aygıt bulunamadı. Cihaz sisteme bağlı değil ya da düzgün çalışmıyor.

Çözüm: Aygıtın sisteme bağlı olup olmadığından emin olun. Kablolara dikkat edin ve aygıtın yuvaya tam oturduğuna bakın.

Sorunun devam etmesi durumunda başka bir yuvaya cihazı takın ve sisteme tanıtın.

Code 25: Cihaz konfigüre ediliyor. Yüklenmeden sonraki ilk başlangıçta oluşuyor.

Çözüm: Bu sorun, sistemin kurulmasından sonraki ilk veya ikinci kez açılmasında meydana gelir.

Yüklenmenin tam olarak olarak tamamlanmamasından dolayı oluşur.Sorunun büyüklüğüne bağlı olarak

Windows’un yeniden yüklenmesi gerekebilir.

Code 26: Cihaz yüklenemiyor. Sürücüler hasar görmüş.

Çözüm: Sürücünün hatalı veya eksik olması bu hatayı doğurur. Yeni sürücülerin yüklenmesi gerekir.

Code 27: Cihazın kaynaklarını içeren kayıt verileri geçersiz. INF değerlerinin sabit, cihazın ayarlanabilir olmasından

kaynaklanıyor.

Çözüm: Bazı cihazları istediğiniz işe göre ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla kaynaklarınıda değiştirilebiliyorsunuz.

Ama bu cihazların verileri INF’lere yazılamıyorsa, yani veriler değişken değilse; o zaman bu tür bir sorun ile

karşılaşılabiliyor. Cihazı aygıt yöneticisinden silip Donanım Ekle/Kaldır komutu ile yeniden tanıtmalısınız.

Diğer bir çözüm ise güncel sürücüler ile cihazı sisteme tanıtmak.

Code 28: Cihazın kurulumu eksik. Bu cihaz için herhangi bir sürücü kurulamadı.

Çözüm: Windows altında düzgün çalışamadığı çalışamadığı için cihaz otomatik olarak devredışı bırakılmış olabilir.

Buna ek olarak cihazın BIOS’dan da aynı şekilde devre dışı bırakılmış olması ihtimali vardır. Yapmanız gereken,

BIOS’dan cihazın kullanmak istediği kaynağı aktif hale getirmek.

Code 29: Cihaz devre dışı bırakıldı. Cihaz çalıştırılamadığı için iptal edildi.

Çözüm : Windows bu cihazı aktif hale getiremiyor. Dolayısıyla anakartın BIOS’una girip kaynakları açmalısınız.

Ayrıca cihazı yine BIOS’dan aktif hale getirmelisiniz.

Code 30: IRQ çakışması… Birden çok cihazın aynı interrupt’ı kullanması.

Çözüm: SCSI controller Real Modus sürücülerine sahip olan bir aygıt ile aynı interrupt’ı paylaşması sonucu meydana gelir.

Aynı interrupt’ı kullanan Real Modus sürücülerini sistemden silin. Genelde AUTOEXEC.

BAT ya da CONFIG.SYS satırlarında bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.